20
09
Powstanie spółki pod nazwą Advanced Telecommunications Technology Research.
20
13
Sukces związany z zakończeniem projektu obejmującego wdrożenie systemu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji procesów wdrożeniowych dotyczących obszaru testowania rozwiązań oraz procesów wsparcia powdrożeniowego.
20
15
Zmiana struktury i strategii spółki. Rozszerzenie profilu działalności
o usługi związane z nowoczesną działalnością inżynierską
w medycynie. Nawiązanie relacji
z kadrą naukowo-badawczą, wyspecjalizowaną w dziedzinie neurologii i neurochirurgii.
20
16
Sukces związany z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektu QNeuro. Start prac związanych ze stworzeniem kompleksowego systemu do diagnozowania i prowadzenia chorych na padaczkę.
20
11
Podpisanie listu intencyjnego
z Telekomunikacją Polska S.A.
w sprawie prowadzenia wspólnych prac badawczych i rozwojowych
w celu stworzenia środowiska informatycznego służącego do tworzenia oraz sprzedaży konwergentnych usług telekomunikacyjnych.

Nawiązanie długofalowej współpracy
z TP SA dotyczącej utrzymania
i rozwoju systemów i platform operatora.
20
14
Utworzenie działu R&D i nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi w celu poszukiwania nowych obszarów kreowania technologii.


Spółka enQuant projektuje i dostarcza kompleksowe usługi oraz rozwiązania IT dla branż bankowej, energetycznej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej oraz medycznej. Firma rozpoczęła swoją działalność
w 2009 roku jako dostawca aplikacji dla operatorów telefonii komórkowej. Kilkuosobowy początkowo zespół pracowników stopniowo rozrastał się, zyskując opinię niezawodnego dostawcy coraz bardziej zaawansowanych technologii informatycznych.

Obecnie enQuant zatrudnia ponad dwudziestu pracowników i współpracuje z kilkunastoma partnerami technologicznymi, z którymi tworzy technologię przyszłości. W 2016 spółka poszerzyła swoją działalność rozpoczynając projekty związane z cyfryzacją usług medycznych.
18
05

XXVIII Konferencja Naukowa PTE na temat padaczki

Zespół QNeuro, w dniach 18-20 maja 2017r. uczestniczył w Konferencji Naukowej nt. Padaczki, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Epileptologii. Podczas sesji wykładowych, dr n.med. Piotr Zwoliński, epileptolog, partner zarządzający enQuant wygłosił prezentację pt. QNeuro – teleinformatyczny, chmurowy system opieki nad chorymi na padaczkę, w którym poruszył wiele problemów dotykających pacjentów z padaczką. Wykład ten spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych. Dodatkowo, podczas 3 dni Konferencji działało nasze stoisko, na którym wszyscy zainteresowani projektem lekarze mogli uzyskać więcej informacji na temat systemu.

Czytaj więcej
24
04

Padaczka pod kontrolą wirtualnej kliniki

QNeuro to system diagnozowania, monitorowania, prowadzenia terapii i konsultacji dla osób chorych na padaczkę. Dzięki połączeniu specjalnie stworzonych narzędzi diagnostycznych z cyfrową bazą wiedzy i aplikacjami wpierającymi, QNeuro umożliwi postawienie najlepszej diagnozy oraz dobranie najbardziej odpowiedniej terapii dla chorego. Opracowano nowatorski, całodobowy system monitorowania, diagnozowania, leczenia i konsultowania chorych na padaczkę, który ma poprawić opiekę lekarską w tej chorobie i jakość życia osób cierpiących na epilepsję. System nazywa się QNeuro i jego pomysłodawcą jest polski lekarz epileptolog z 25-letnim doświadczeniem klinicznym, dr n.med. Piotr Zwoliński z Warszawy.

Czytaj więcej
29
03

Prezentacja projektu na Warszawskich Dniach Informatyki

W Warszawskich Dniach Informatyki organizowanych 28-29 marca 2017 r. udział wziął szef zespoł u IT w projekcie QNeuro, dr inż. Mariusz Chmielewski. Wygłosił wykład pt. Architektoniczne założenia i wyzwania implementacyjne nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oferujących mechanizmy wspomagania decyzji medycznych oraz wyjaśnił, jak zastosować teorię w praktyce na przykładzie QNeuro – cybernetycznego systemu monitorowania, diagnozowania, terapii i konsultacji terapeutycznych dla osób chorych na padaczkę .

Czytaj więcejQNeuro to kompleksowy system diagnozowania, monitorowania i konsultacji terapeutycznych dla osób chorych na padaczkę. Połączenie specjalnie stworzonych narzędzi diagnostycznych z cyfrową bazą wiedzy i danych medycznych, umożliwi postawienie diagnozy oraz dobranie odpowiedniej terapii dla chorego.

Rozwiązanie QNeuro składa się z: urządzeń diagnostycznych homeEEG/homeVEEG do samodzielnego wykonywania badań elektroencefalograficznych w warunkach domowych, systemu zapewniającego komunikację pacjent-lekarz oraz lekarz-konsultant medyczny oraz systemu wspierania decyzji EpiEngine, będącego wsparciem
dla lekarza w zakresie diagnostyki i terapii padaczki, a pacjentom umożliwi e-konsultację z dowolnie wybranym specjalistą zarejestrowanym w systemie.
  •  
  •  
Aktualnie nie prowadzimy postępowań ofertowych
  •  

Pacjenci zainteresowani udziałem w testach systemu QNeuro

Osoby zainteresowane udziałem w testach systemu mogą zgłaszać się poprzez wysłanie wyłącznie danych kontaktowych na adres pacjent@enquant.pl. W chwili uruchomienia fazy testowej osoby, które wysłały swoje zgłoszenie otrzymają komunikat z informacją o dalszej procedurze.

Lekarze zainteresowani udziałem w testach systemu QNeuro

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (wyłącznie dane kontaktowe) na adres lekarz@enquant.pl. Przed uruchomieniem fazy testowej zespół QNeuro skontaktuje się w celu ustalenia zakresu współpracy pilotażowej.

Rekomendacje i opinie - QNeuro

W związku z tym, że system jest na etapie wdrażania, istnieje możliwość rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalności ułatwiające terapię. Sugestie można zgłaszać na adres: opinie@enquant.pl.
Enquant
ul. Włocławska 161
87-100, Toruń
biuro@enquant.pl

MEDIA
media@enquant.pl